KERALA THEATRES
 
ALAPPUZHA THEATRES
Online Ticket Booking Alappuzha Movies, Today Movies Alappuzha Kerala, Now Running Malayalam Movies in Alappuzha, Alappuzha Cinema Theatres, Films in Alappuzha
Alappuzha
Pan Cinemas : Kaduva (11.25, 2.25, 5.25, 8.20, 11.25)
    Thor: Love and Thunder (7.30, 10.10, 12.45, 3.15, 5.40, 8.10, 10.35)
Kairali & Sree : Priyan Ottathilaanu (11.00, 2.15, 6.00, 9.15)
    Vikram (6.15, 9.30)
    Sudokku'N (11.15, 2.30)
Seethas : Priyan Ottathilaanu (11.00, 3.00, 6.15, 9.30)
Pankaj : Kaduva (11.30, 2.50, 6.05, 9.20)
Cherthala
Kairali, Sree : Priyan Ottathilaanu (11.00, 2.15, 6.00, 9.15)
    Porkkalam (11.30)
    Sudokku'N (2.30)
    Maamanithan (6.15, 9.30)
Paradise Cinemas : Thor: Love and Thunder (11.30, 2.30, 6.00, 9.00)
EVM Cinemas Studio : Kaduva (12.00, 2.30, 6.15, 9.30)
    Thor: Love and Thunder (1200, 2.45, 6.15, 9.30)
     
 
     
Haripad
Lal Cineplex : Kaduva (10.00, 1.00, 4.00,7.00, 10.00)
    Thor: Love and Thunder (11.00, 1.30, 4.00, 6.30, 9.00)
    Rocketry (11.00, 2.15, 9.15)
    Vikram (6.15)
    Priyan Ottathilaanu (6.45, 9.00)
SN : Kaduva (10.00, 2.30, 6.00, 9.15)
     
Kattanam
Ganam : Kaduva (10.00, 12.45, 3.30, 6.20, 9.30)
Chengannur
C Cinemas :

Kaduva (9.45, 12.30, 3.20)

    Thor: Love and Thunder (5.00, 10.00, 12.20, 3.00, 5.20)
Mavelikkara
Santhosh Cinehouse Vallakalil : Thor: Love and Thunder (9.45, 12.45, 3.30, 6.15, 9.00)
Sandra : Kaduva (9.45, 12.45, 3.30, 6.15, 9.00)
     
 
ERNAKULAM THEATRES
Online Ticket Booking Ernakulam Movies, Today Movies Ernakulam Kerala, Now Running Malayalam Movies in Ernakulam, Ernakulam Cinema Theatres, Films in Kochi Theatres
Ernakulam
Sridhar Cinemas : Thor: Love and Thunder (12.00, 2.30, 4.50, 7.15, 9.45)
Shenoys : Kaduva (8.45, 10.45, 12.30, 2.00, 3.45, 4.15, 7.30, 7.45, 11.00, 11.15)
    Thor: Love and Thunder (9.00, 11.35, 2.20, 5.10, 5.15, 8.00, 10.35, 10.45)
    Rocketry (12.35)
    Panthrand (12.45)
    777 Charlie (4.00)
Padma Screen 1 : Kaduva (12.00, 3.10, 6.20, 9.30)
    Priyan Ottathilaanu (12.00, 9.00)
    Panthrand (3.00, 6.00)
Padma Screen II : Ullasam (11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
Kavitha EVM : Kaduva (9.00, 12.15, 3.15, 6.15, 9.30)
Saritha DTS : Kaduva (12.00, 3.00, 6.00, 9.00)
Savitha : Ullasam (12.00, 3.00, 6.00, 9.00)
Sangeetha : EMI (12.00); Vaashi (3.00, 9.00); Santacruz (6.00)
     
 
     
Kochi
EVM Cinema : Kaduva (10.45, 2.00, 5.30, 8.45); Thor: Love and Thunder (11.45)
Edapally
PVR Cinemas - Lulu Gold : Thor: Love and Thunder (12.30, 10.35, 1.20, 4.05, 10.00)
    Kaduva (9.10, 12.35, 4.00, 7.25, 10.50)
    Priyan Ottathilaanu (6.50)
PVR Cinemas - Lulu : Thor: Love and Thunder (12.15, 9.00, 11.40, 2.20, 5.00, 7.40, 10.20)
    Kaduva (9.00, 9.05, 9.25, 9.35, 12.15, 12.25, 3.49, 3.50, 7.05, 7.15, 10.30, 10.40)
    Rocketry (9.55)
    Vikram (10.20)
    Priyan Ottathilaanu (10.15)
    Santacruz (10.00)
    Pathrand (6.45)
    777 Charlie (4.35)
    Prakashan Parakkatte (3.45)
    Jurassic World (3.35)
    Ullasam (1.20)
    Jujutsu Kaisen 0 (1.00)
    Vaashi (12.50)
Vanitha-Veneetha Cineplex : Kaduva (9.30, 12.30, 3.40, 6.50, 10.00)
    Thor: Love and Thunder (7.00, 10.00, 12.30, 3.00, 5.30, 8.00, 10.30)
   
 
     
Varappuzha
M Cinemas : Kaduva (9.00, 12.00, 3.00, 6.00, 9.00, 11.59)
    Thor: Love and Thunder (6.30, 9.00, 11.30, 2.00, 4.30, 7.00, 9.30)
Mookkannoor
JM Movies, Josh Mall : Kaduva (9.30, 1.00, 4.00, 7.00, 10.00)
    Thor: Love and Thunder (10.00, 12.30, 3.30, 6.30, 9.30)
Aluva
Casino Takies : Kaduva (8.30, 6.00, 11.45)
    Thor: Love and Thunder (5.00, 11.30, 3.00, 9.00)
Zeenath Theatre : Kaduva (9.30, 12.30, 3.30, 6.30, 9.30)
    Priyan Ottathilaanu (12.00, 3.00, 6.30, 9.30)
Matha & Maadurya : Kaduva (11.30, 3.00, 6.15, 9.30)
Thrippunithura
Central Talkies : Kaduva (9.30, 10.00, 12.30, 1.00, 4.00, 7.00, 9.00, 10.00)
    Thor: Love and Thunder (7.00, 4.00, 6.30)
New Central : Kaduva (9.45, 10.30, 12.45, 1.30, 3.45, 4.30, 7.00, 7.30, 10.15, 10.45)
    Thor: Love and Thunder (7.30, 10.00, 12.30, 3.00, 5.30, 8.00, 10.30)
Maradu
Pan Cinemas - Nucleus Mall : Kaduva (10.55, 1.50, 4.45, 7.40, 10.35)
    Thor: Love and Thunder (7.00, 9.40, 12.15, 3.00, 5.35, 7.50, 10.10)
Angamaly
Carnival : Ullasam (10.00, 2.30, 7.15)
    EMI (10.15)
    Santacruz (10.30, 4.30, 10.30)
    Vikram (7.00)
    Yaanai (4.00, 10.15)
    Rocketry (1.30, 7.30)
    Adithattu (12.40, 5.15, 10.00)
    777 Charlie (1.00)
Kariyad
Carnival Red Carpet : Ullasam (10.00, 7.30)
    Adithattu (10.30, 4.00)
    Santacruz (12.45, 6.15)
    Vikram (1.00)
    Rocketry (4.30)
    777 Charlie (9.30)
Njarakkal
Majestic : Kaduva (12.00, 3.00, 6.00, 9.00, 9.15)
    Thor: Love and Thunder (10.00, 12.30, 3.30, 6.30, 9.30)
North Paravur
Shafas : Kaduva (10.30, 1.00, 1.30, 4.00, 4.30, 7.00, 7.30, 10.30)
    Thor: Love and Thunder (8.00, 10.30, 10.00)
Kairali Sree : Yaanai (11.00, 2.15)
    Santacruz (6.00, 9.00)
    Ullasam (11.30, 2.30, 6.15, 9.15)
Muvattupuzha
EVM Latha : Kaduva (11.00, 11.15, 2.15, 2.30, 6.00, 6.15, 9.15, 9.30)
Mariya : (11.00, 2.00, 6.00, 9.00)
Carnival : Yaanai (10.10, 3.45)
    Santacruz (10.25, 4.40, 9.40)
    Ullasam (10.45, 1.05, 6.30, 10.00)
    Vikram (1.25, 6.45)
    Rocketry (1.30, 9.15)
    Adithattu (4.30, 7.45)
Kothamangalam
ANN : Kaduva (10.45, 2.00, 5.45, 9.00)
    Thor: Love and Thunder (11.00, 2.00, 6.00, 9.00)
Perumbavoor
EVM Studio : Kaduva (11.00, 2.15, 6.00, 9.15)
    Thor: Love and Thunder (2.15, 6.00, 8.45)
Aashirvad Cineplex : Kaduva (10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 10.00)
    Thor: Love and Thunder (11.00, 1.30, 4.00, 6.30, 9.00)
    Rocketry (11.00, 2.15, 9.15)
    Priyan Ottathilaanu (6.45, 9.00)
    Vikram (6.15)
Koothattukulam
V Cinema Screen : Kaduva (9.00, 12.00, 2.45, 6.00, 9.30)
    Thor: Love and Thunder (11.45, 2.45, 6.30, 9.30)
Pattimattam
J Max : Kaduva (10.00, 3.30, 6.30, 9.45)
    Thor: Love and Thunder (7.30, 1.00)
     
 
IDUKKI THEATRES
Online Ticket Booking Idukki Movies, Today Movies Idukki Kerala, Now Running Malayalam Movies in Idukki, Idukki Cinema Theatres, Films in Idukki
Thodupuzha
Silver Hills : Kaduva (11.30, 2.30, 6.45, 9.30, 11.59)
    Thor: Love and Thunder (6.00, 8.45, 11.30, 2.00, 4.30, 7.15, 9.45, 11.55)
Aashirvad Cineplex : Kaduva (10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 10.00)
    Thor: Love and Thunder (11.00, 1.30, 4.00, 6.30, 9.00)
Nedumkandam
G Cinemax : kaduva (11.30, 2.30, 6.00, 9.00)
    Thor: Love and Thunder (11.45, 2.45, 6.15, 9.15)
    Adithattu (12.00, 6.30, 9.30)
 
     
Adimali
EVM Matha : Kaduva (11.00, 2.00, 6.00, 9.00)
Kattappana
Aiswarya Cinemas : Kaduva (11.30, 3.00, 6.30, 9.30)
    Thor: Love and Thunder (10.00, 12.30, 3.00, 6.30, 9.30)
Santhosh : Kaduva (12.00, 3.00, 6.30, 9.30)
Sagara : Kaduva (11.30, 3.00, 6.30, 9.45)
    Yaanai (11.30, 3.00, 6.30, 9.45)
   
 
 
KOZHIKODE THEATRES
Online Ticket Booking Kozhikode Movies, Today Movies Kozhikode Kerala, Now Running Malayalam Movies in Kozhikode, Kozhikode Cinema Theatres, Films in Kozhikode
Kozhikode
RP Aashirvad Cineplex RP Mall : Kaduva (10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.45)
    Thor: Love and Thunder (9.30, 11.45, 2.00, 4.15, 6.30, 8.45, 11.15)
Crown : Thor: Love and Thunder (7.00, 9.30, 12.00, 2.30, 5.00, 7.30, 10.00)
    Minions - The Rise of Gru (4.00)
    Jujutsu Kaisen (1.45, 9.00)
    Rocketry (6.00)
Regal Cinemas : Kaduva (10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 10.00)
    Thor: Love and Thunder (7.00, 9.30, 11.00, 12.00, 1.45, 2.30, 4.30, 5.00, 7.00, 7.30, 9.30, 10.00)
Magic Frames Radha : Kaduva (11.30, 2.30, 6.00, 9.00, 11.55)
Kairali, Sree : Kaduva (11.00, 2.30, 6.00, 9.00)
    Ullasam (11.00, 2.30, 6.00, 9.00)
     
 
     
Medical College
E Max Cinemas : Kaduva (10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 10.15)
    Thor: Love and Thunder (7.00, 9.30, 12.00, 2.30, 5.00, 7.30, 10.00)
   
Feroke
Mallika Plex : Kaduva (10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30)
    Thor: Love and Thunder (7.00, 9.30, 12.00, 2.30, 5.30, 8.00, 10.30)
Balussery
Sandhya : Kaduva (10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30)
    Thor: Love and Thunder (10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30)
Thamarassery
City Mall Cinemas :

Kaduva (10.15, 1.15, 4.15, 7.15, 10.15)

Mukkam
Abhilash : Vikram (11.15, 2.30, 6.00, 9.30)
    777 Charlie (11.00, 2.30, 6.00, 9.00)
Rose Cine Palace : Thor: Love and Thunder (12.00, 3.00, 6.00, 9.00)
Pee Cee : Thor: Love and Thunder (11.30, 2.45, 6.00, 9.00)
     
 
     
Ramanattukara
Surabhi Cinemas : Kaduva (10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 10.00)
    Thor: Love and Thunder (11.00, 2.00, 4.30, 7.00, 9.30)
Vadakara
Kirthi Mudra : Kaduva (10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30)
    Prakashan Parakkatte (10.30, 1.30)
    Priyan Ottathilaanu (4.30, 7.30)
CNC Kerala Coir : Kaduva (11.45, 2.45, 6.00, 9.15)
Ashok CNC : Kaduva (11.15, 2.15, 5.30, 8.45)
    Thor: Love and Thunder (8.45, 11.00, 2.00, 5.00, 7.15, 9.30)
One2One Plus Film City : Santacruz (10.30, 1.30, 4.30, 7.30)
    Priyan Ottathilaanu (4.30)
     
Kakkattil
Ajantha : Kaduva (10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.00)
     
Perambra
Alankar : Kaduva (10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30)
    Thor: Love and Thunder (1.30, 4.30, 7.30)
 
MALAPPURAM THEATRES
 
Online Ticket Booking Malappuram Movies, Today Movies Malappuram Kerala, Now Running Malayalam Movies in Malappuram, Malappuram Cinema Theatres, Films in Malappuram
Malappuram
Mallika Plex : Vikram (10.00, 1.15, 4.30, 7.45, 11.00)
    Major (4.30, 7.30)
    Jurassic World Dominion (10.00, 3.15, 10.30)
    Dear Friend (1.00, 6.00, 8.15)
    Kochaal (2.00, 10.00)
    Chekkan (10.00)
    777 Charlie (1.30, 7.15, 10.15)
    Aha Sundara (11.00, 4.45)
Padmam : Prakashan Parakkatte (10.30, 4.30, 10.00); Vikram (1.30, 7.30)
Tirur
Khayyam : Kaduva (11.15, 2.00, 6.00, 9.00)
     
 
     
Manjeri
Ladder Cinemas : Kaduva (11.30, 2.30, 6.00, 9.00)
    Thor: Love and Thunder (11.30, 2.00, 4.30, 7.00)
Cine - Sree Devi Cine Palace : Thor: Love and Thunder (11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
    Kochaal (11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
Devaki Cinemax : Ullasam (11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
Pandikkad
Illam Cinemas : Kaduva (11.00, 2.30, 6.30, 9.15)
    Thor: Love and Thunder (11.30, 2.15, 4.20)
Nilambur
Fairyland : Kaduva (11.00, 2.15, 6.00, 9.15)
    Thor: Love and Thunder (11.00, 2.15, 6.00, 9.15)
Perinthalmanna
Vismaya Cinemas : Vikram (11.00, 2.15, 5.45, 9.15)
    Jurassic World Dominion (11.00, 2.15, 6.00, 9.15)
    777 Charlie (11.00, 5.45, 9.15)
    Dear Friend (2.15, 6.00, 9.15)
    Kochaal (11.00, 2.15)
Kottakkal
Leena : Doctor Strange in the Multiverse of Madness (11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
Sangeeth : Thor: Love and Thunder (11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
    Kaduva (11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
 
     
Valanchery
Popular Film City : Vikram (11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
    Samrat Prithviraj (2.30, 6.15, 9.30)
Sreekumar : Thor: Love and Thunder (11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
Pavithra : Vikram (11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
Edappal
Govinda : Thor: Love and Thunder (11.00, 2.30, 6.30, 9.00)
    Yaanai (6.15, 9.15)
    Adithattu (2.30)
Sarada Movies : Kaduva (11.00, 2.15, 6.00, 9.00)
Changaramkulam
Mars Cinemas : Kaduva (9.00, 11.45, 2.30, 5.30, 8.30, 11.30)
    Thor: Love and Thunder (5.00, 8.00, 11.00, 2.00, 5.00, 8.00, 10.30)
Ponnani
Alankar Cinemas : Thor: Love and Thunder (11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
Parappanangadi
Jayakerala : Prakashan Parakkatte (10.30, 2.15, 6.00, 9.15)
Wandoor
Harihar Film City : Kaduva (11.15, 2.30, 6.10, 9.30)
    Thor: Love and Thunder (11.30, 2.30, 9.30)
 
THIRUVANANTHAPURAM THEATRES
Online Ticket Booking Thiruvananthapuram Movies, Today Movies Thiruvananthapuram Kerala, Now Running Malayalam Movies in Thiruvananthapuram, Thiruvananthapuram Cinema Theatres, Films in Trivandrum
Thiruvananthapuram
Sree Padmanabha : Kaduva (11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
New Theatre : Kaduva (10.30, 11.00, 2.30, 7.00, 9.30, 9.45)
    Thor: Love and Thunder (5.00, 8.00, 10.30, 1.30, 4.30, 7.00)
    Prakashan Parakkatte (2.30, 6.30)
Ariesplex SL Cinemas : Thor: Love and Thunder (5.00, 8.00, 11.00, 2.00, 5.00, 8.00, 11.00)
Ajantha : Kaduva (11.30, 2.30, 5.30, 8.30, 11.45)
    Kochaal (2.30, 6.30)
Kalabhavan : (2.30, 6.15, 9.30)
Kripa : Kaduva (9.00, 12.25, 3.50, 7.15, 10.40)
    Jujutsu Kaisen 0 (11.00)
    Thor: Love and Thunder (1.35, 7.45, 10.30)
    Rocketry (4.20)
Carnival Cinemas - Artech Central Mall : Prakashan Parakkatte (9.50, 4.00, 10.15)
    Vikram (12.30, 6.45, 9.10)
    777 Charlie (10.00, 1.15, 7.10, 10.20)
    Nikamma (3.20)
    Vaashi (10.30, 1.10, 6.35)
    Heaven (11.00, 4.30, 6.15, 9.00)
     
 
     
Kattakkada
JV Cinemas : Kaduva (11.20, 2.15, 6.15, 9.15, 11.55)
Swaralayam Cinemas : Kaduva (9.00, 11.15, 2.15, 6.15, 9.15)
    Thor: Love and Thunder (7.30, 11.00, 2.00, 4.15, 6.30, 8.30)
Peyad
SP Cinemas : Kaduva (11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
Pothencode
MT Cineplex : Kaduva (2.45, 6.15, 9.30)
    Thor: Love and Thunder (7.00, 11.00, 2.15, 6.30, 9.45)
HK :

Kaduva (11.15, 2.30, 6.15, 9.30)

   
Kadinamkulam
GTracks : Kaduva (11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
Attingal
Ganga : Kaduva (11.15, 2.30, 6.15, 9.45)
    Thor: Love and Thunder (11.15, 2.15, 6.15, 9.15)
Vaishaka Cine House : (11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
Dreams : Kaduva (10.30, 11.00, 1.30, 2.30, 4.30, 6.15, 7.45, 9.25, 10.50)
    Thor: Love and Thunder (5.00, 7.30, 10.00, 12.30, 3.00, 5.30, 8.00, 10.30)
JB Cinemas Thapasya : Heaven (11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
    Viddikalude Mashu (11.15, 2.15, 6.15. 9.15)
     
 
     
Venjaramoodu
Sindhu : Vikram (11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
Varkala
SR : 777 Charlie (11.00, 3.00, 6.30, 9.45)
Vimala : Thor: Love and Thunder (11.00, 3.00, 6.30, 9.45)
   
Kazhakuttom
Krishna Theatre : Kaduva (11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
Harisree : Kaduva (11.15, 2.30, 6.15, 9.30)
Nedumangad
Surya Paradise : Vikram (11.00, 2.30, 6.30, 9.30)
Rani : Kaduva (11.00, 2.30, 6.00, 9.30)
    Thor: Love and Thunder (8.00, 11.00, 2.30, 6.30, 9.30)
Kaliyikkavila
Sree Kaleeswary : Kaduva (11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
    Thor: Love and Thunder (11.00, 2.30, 6.15, 9.30)
 
THRISSUR THEATRES
Online Ticket Booking Thrissur Movies, Today Movies Thrissur Kerala, Now Running Malayalam Movies in Thrissur, Thrissur Cinema Theatres, Films in Thrissur
Thrissur
Kairali DTS : Ullasam (11.00, 2.30, 6.00, 9.00)
Sree QUBE-DTS : Yaanai (11.30); Priyan Ottathilaanu (3.00, 9.30); Adithattu (6.30)
Ramdas DTS : Kaduva (12.00, 3.00, 6.00, 9.00)
Ravikrishna DTS : Vaashi (12.00, 3.00, 6.00, 9.00)
Georgettan's Ragam DTS : Thor: Love and Thunder (10.00, 12.30); Kaduva (3.00, 6.30, 10.00)
INOX - Sobha City : Kaduva (9.20, 11.40, 12.30, 3.00, 3.50, 620, 7.10, 9.40, 10.40)
    Thor: Love and Thunder (10.25, 11.50, 1.00, 2.20, 4.00, 5.10, 7.00, 7.50, 9.50, 10.30)
    Vikram (9.30)
    Minions: The Rise of Gru (7.20)
    Jujutsu Kaisen: Zero (10.45, 5.00)
    Vikram (11.30, 2.50, 9.50)
    Priyan Ottathilaanu (4.10, 10.10)
    777 Charlie (11.00)
    Prakashan Parakkatte (2.10)
    Rocketry - The Nambi Effect (12.50, 7.00)
Bindu : Phir Ek Baar Beabroo (12.00, 3.00, 6.15, 9.30)
Girija DTS : Kaduva (12.00, 3.00, 6.30, 9.30) [Reservation Number: 8547855984]
Ganam DTS TUBE 7.1 :

Kaduva (12.00, 3.00, 6.15, 9.30) [Reservation Number: 0487 2444473; 9207409232]

     
 
 
Ollur Theatre
Fun Movies : Thor: Love and Thunder (6.30, 11.59)
    Kaduva (12.00, 3.00, 9.00)
     
Viyyur Theatre
Deepa : Thor: Love and Thunder (10.00, 11.50)
    Kaduva (12.15, 3.00, 6.00, 9.00)
     
Urakam Theatre
Shivadham Cinemas :

Thor: Love and Thunder (6.45, 11.00, 3.45, 9.15, 11.45)

    Kaduva (8.15, 12.00, 3.00, 6.00, 6.15, 9.00, 11.59)
     
Varandarappilly Theatre
Davis : Kaduva (9.00, 12.00, 3.15, 6.30, 9.30)
    Thor: Love and Thunder (11.00, 3.00, 6.15, 8.30)
     
Amballur Theatre
Chand V Sreerama Movies : Kaduva (12.00, 3.00, 6.15, 9.15)
    Vikram (7.00, 10.00)
Sree Lakshmi Cinemas 4K : Kaduva (12.00, 3.00, 6.00, 9.00)
     
Kodakara Theatre
City Chembakassery Cinemas : Kaduva (11.00, 6.15, 9.15, 11.59)
    Thor: Love and Thunder (1.45, 4.00)
     
Chalakkudy Theatres
D Cinemas : Kaduva (9.00, 12.00, 3.00, 6.00, 9.00)
    Thor: Love and Thunder (9.15, 11.45, 2.30, 5.00, 7.30, 10.000
Surabhi DTS : Kaduva (11.45, 3.00, 6.30, 9.30)
    Thor: Love and Thunder (10.00, 12.30, 3.00, 5.30, 8.00, 10.30)
     
 
Kodungallur Theatres
Sree Kaleeswari DTS : Kaduva (12.00, 3.00, 6.00, 9.00)
    Thor: Love and Thunder (12.00, 3.00, 6.00, 9.00)
Lakshmi Cinemas : (12.00, 3.00, 6.00, 9.00)
     
Mala Theatre
Ganga Movies : Kaduva (12.30, 6.30, 9.45)
    Thor: Love and Thunder (10.00, 3.30)
Ashtamichira Theatre
Mahalakshmi : Kaduva (10.00, 11.30, 3.00, 6.15, 6.45, 9.30, 10.00)
     
Irinjalakuda Theatres
Mass DTS : Kaduva (9.00, 12.00, 1.00, 3.00, 6.00, 9.00, 10.45, 11.55)
    Thor: Love and Thunder (8.30, 10.45, 4.00, 6.15, 8.30)
Chembakassery Cinemas : Kaduva (8.15, 9.15, 11.00, 12.00, 2.15, 3.00, 6.00, 6.15, 9.00, 9.10, 11.50, 11.59)
    Thor: Love and Thunder (8.45, 11.15, 1.45, 4.15, 6.45)
     
Kizhuthani Theatres
JK Cinemas : Kaduva (12.00, 2.45, 6.30, 9.15, 11.59)
    Thor: Love and Thunder (10.00, 12.15, 3.00, 6.30, 9.15, 11.30)
     
Thriprayar Theatre
VB Cinemas : Kaduva (9.00, 12.00, 3.00, 6.00, 9.00, 11.58)
    Thor: Love and Thunder (12.30, 3.30, 6.30, 9.15)
JK Cinemas : Kaduva (12.00, 3.00, 6.30, 9.15, 11.45)
    Thor: Love and Thunder (8.00, 10.15, 12.15, 3.00, 6.30, 9.30, 11.30)
     
Chenthrappini Theatre
Sree Muruka Movies : Kaduva (10.00, 1.15, 4.00, 6.45, 9.45)
     
Vadanappilli Theatre
Asoka DTS : (3.00, 6.30, 9.30)
     
Peringottukara Theatres
Deva Cinemas : Kaduva (12.15, 3.15, 6.15, 9.15, 11.59)
    Thor: Love and Thunder (8.00, 10.15)
     
Kanjani Theatres
Brahmakulam : Kaduva (12.00, 3.00, 6.15, 9.15)
Simla Movies : (12.00, 3.15, 6.30, 9.30)
     
 
Thalikulam Theatres
Karthika Movies : (12.00, 3.00, 6.30, 9.30)
     
Guruvayur Theatres
Appas DTS : Kaduva (11.30, 2.45, 6.00, 9.00)
Jayasree DTS : Yaanai (3.00, 9.00)
    Santacruz (12.00, 6.00)
Devaki Cinemas : Kaduva (11.45, 2.45, 5.45, 8.45)
     
Kechery Theatre
Savitha Movie Magic : Kaduva (12.00, 3.00, 6.30, 9.30)
     
Kunnamkulam Theatres
Bhavana & Little Bhavana : Kaduva (11.45, 2.45, 6.15, 9.15)
Thavoos : Kaduva (12.00, 3.00, 6.30, 9.30)
RH 7.1 HD : Kaduva (10.15, 3.15, 6.00, 11.15)
    Thor: Love and Thunder (1.15, 8.45)
     
Wadakkanchery Theatres
New Ragam : Kaduva (11.15, 2.30, 6.00, 9.30)
Thaalam Satelite DTS : Thor: Love and Thunder (12.00, 3.00, 6.00, 9.00)
     
Pazhayannur Theatres
Shadow Cinemas : Kaduva (11.00, 2.00, 6.00, 9.00)
    Thor: Love and Thunder (11.30, 2.30, 6.30, 9.30)
     
Mayannur Theatres
Dreamax Cinemas : Kaduva (12.15, 3.00, 6.15, 9.15)
    Thor: Love and Thunder (10.00, 2.30, 6.30, 9.30)
 
 
WAYANAD THEATRES
Online Ticket Booking Wayanad Movies, Today Movies Wayanad Kerala, Now Running Malayalam Movies in Wayanad, Wayanad Cinema Theatres, Films in Wayanad
Mananthavady
Veena & Varna : Samrat Prithviraj (11.30, 2.30); John Luther (5.30, 8.30)
Jose : Kaduva (11.00, 2.00, 5.30, 8.30)
Pulpally
Penta Graan : PrThor: Love and Thunder (11.15, 2.30, 5.30, 8.30)
BlueMoon Cinema : Kaduva (11.15, 2.15, 5.15, 8.30)
 
     
Sulthan Bathery
Aiswarya Cineplex : Kaduva (11.15, 2.15, 5.30, 8.30)
    Thor: Love and Thunder (11.00, 2.00, 4.30, 7.00, 9.30)
    Ullasam (11.15, 2.15, 5.30, 8.30)
Mint Cinemas : Kaduva (11.00, 1.45, 4.30, 7.15, 10.00)
    Thor: Love and Thunder (11.00, 1.30, 4.30, 7.15, 9.30)
Website Hit Counters
 
Bheeshma Parvam
 
Naradan
 
Aaraattu
 
Archana 31 Not Out
 
Changayi
 
Kallan D'Souzas
 
Karnan Napolean Bhagat Singh
 
Hridayam
 
Meppadiyan
 
Sathyam Mathrame Bodhippikku
 
Super Sharanya
 
Oru Thwathika Avalokanam
 
Djibouti
 
Vidhi: The Verdict
 
Kunjeldho
 
Meow
 
Ajagajantharam
 
Vellaramkunnile Vellimeenukal
 
Michael's Coffee House
 
Pushpa The Rise
 
Sumesh & Ramesh
 
Kshanam
 
Muddy
 
Bheemante Vazhi
Marakkar Arabikadalinte Simham
 
 
   
   
  © Ratlin Computers, 2021; Email: ratlincomputers@gmail.com